Monday, August 15, 2011

รอ“นายกฯปู”เคาะ 5 รองผบ.ตร.ใหม่


เปิดโผโยกย้ายนายพลตร.ประจำปี 5 ผู้ช่วย ผบ.ตร.รั้งเก้าอี้ รอง ผบ.ตร.ไม่มีพลิก  รอ“ปู”นัด ก.ตร. ถกก่อนเคาะออกจากเบ้า

วันนี้ (15ส.ค.)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ในห้วงเวลาที่จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2554 โดยช่วงแรกจะเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับนายพล  หรือตั้งแต่ผู้ดำรงตำแหน่ง รองผบ.ตร. – ผบช.  หรือ ผู้ที่ครองยศ พล.ต.อ.- พล.ต.ต. ทั้งทดแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ และโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง  ซึ่งตามกฎระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้ง หรือ กฎ ก.ตร. นั้น กำหนดว่าต้องแต่งตั้งระดับดังกล่าว ให้เสร็จสิ้นภายใน 31 ส.ค. และต้องนำรายชื่อตำรวจเข้าที่ประชุม ก.ตร. เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย   โดยก่อนหน้านี้ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี  ผบ.ตร.ได้มีหนังสือเวียนไปยังทุก บช. ให้จัดทำบัญชีอาวุโส ตั้งแต่ระดับ รองผบก. ถึง ผบก.  ที่มีคุณสมบัติเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น   และประกาศให้ทราบด้วยทั่วกันภายในวันที่ 15 ส.ค. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับนายพลจะแบ่งเป็น 2 ช่วงๆ แรกจะเป็นการแต่งตั้งระดับ รองผบ.ตร.-ผู้ช่วยผบ.ตร. ทั่วประเทศ  และหลังจากนั้น ผบช. ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจะจัดทำบัญชีผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและ สับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับ รองผบช. – ผบก.

สำหรับข้าราชการตำรวจที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2554 มีจำนวนทั้งหมด 1,438  นาย สำหรับระดับ รองผบ.ตร. ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ (30 ก.ย.) ประกอบด้วย  พล.ต.อ.ชลอ  ชูวงษ์  พล.ต.อ.สุวัฒน์  ธำรงศรีสกุล   พล.ต.อ.วุฒิ  พัวเวส  พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ที่ปรึกษาสบ 10 พล.ต.อ.ชาตรี  สุนทรศร   หน.นรป.(สบ10)

ระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เกษียณอายุราชการ  ประกอบด้วย  พล.ต.ท.ธีระเดช  รอดโพธิ์ทอง  พล.ต.ท.ระพีพัฒน์  ปาละวงษ์  พล.ต.ท.ธีระยุทธ  กิตติวัฒน์   ระดับ ผบช. ประกอบด้วย พล.ต.ท.อติเทพ  ปัญจมานนท์ ผบช.ปส. พล.ต.ท.วีระยุทธ  สิทธิมาลิก  ผบช.ภ. 9  ส่งผลให้ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ขึ้น  รอง ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่าตามลำดับอาวุโส จำนวน 5 ตำแหน่ง  ส่งผลให้ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ว่างลง 8 ตำแหน่ง   และ ตำแหน่ง ผบช.ว่างลง 10 ตำแหน่ง

ส่งผลให้  ผู้ช่วย ผบ.ตร. ขึ้นเป็นรองผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ตามลำดับอาวุโสได้แก่   พล.ต.ท.สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง พล.ต.ท.ฉัตรชัย โปตระนันทน์  รองจตช.(สบ9)  พล.ต.ท.จิโรจน์  ไชยชิต  พล.ต.ท.วรพงษ์  ชิวปรีชา  ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ชลธาร  จิราณรงค์  รอง หน.นรป. (สบ9) 

ผบช. และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ที่เลื่อนขึ้น ผู้ช่วย ผบ.ตร.หรือตำแหน่งเทียบเท่า  ตามลำดับอาวุโส 8 ตำแหน่ง ประกอบด้วย พล.ต.ท.บริหาร เสี่ยงอารมณ์   จตร.( สบ8)  พล.ต.ท.จรัมพร  สุระมณี ผบช.สพฐ.  พล.ต.ท.อุดม  รักศิลธรรม  ผบช.สตส. พล.ต.ท.อาจิณ  โชติวงศ์ ผบช.ภ. 6 พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศตรู  ผบช.ภ. 2  พล.ต.ท.ประยูร  อำมฤต  ผบช.ตชด. พล.ต.ท.สัณฐาน ชยนนท์ ผบช.กมส.  พล.ต.ท.สมเดช  ขาวขำ ผบช.สทส. พล.ต.ท.เรืองศักดิ์  จริตเอก  จตร.( สบ8)  พล.ต.ท.พีระพงศ์  ดามาพงศ์  จตร.(สบ8)

ด้าน พล.ต.ท.วิบูลย์ ปรองดอง ผบช.ก.ตร.  เปิดเผย ว่า ขณะนี้ตน ยังไม่ได้รับการประสานหรือมีคำสั่งการจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับกำหนดการประชุม ก.ตร.นัดแรก ภายหลังเข้ารับตำแหน่งแต่อย่างใด รวมถึงต้องรอดูความชัดเจนด้วยว่า นายกรัฐมนตรีจะนั่งเป็นประธาน ก.ตร.เองหรือมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีท่านอื่นเป็นประธาน ก.ตร. ซึ่งตนเองก็รอความชัดเจนก่อน ส่วนกรณีกำหนดการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับ ผู้บังคับการ(ผบก.)จนถึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รอง ผบ.ตร.) ตามกำหนดจะต้องเสร็จก่อนวันที่ 31 ส.ค.ของทุกปีนั้น ตนมองว่า หากมีเหตุจำเป็นก็สามารถเลื่อนหรือขยายเวลาการแต่งตั้งโยกย้ายออกไปได้.

Related Posts by CategoriesYou want it? Click here | Yul Jet

No comments:

Post a Comment